Chương trình khuyến mại đổi nắp lĩnh thưởng 2012

Công ty Cổ Phần Sữa Dairygoat trân trọng thông báo chạy Chương trình khuyến mại đổi nắp lĩnh thưởng nội dung như sau:

Tên CTKM: Chương trình khuyến mại đổi nắp lĩnh thưởng 2012.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 1/11/2012 đến khi hết tem lĩnh.

Sản phẩm áp dụng: Toàn bộ sản phẩm đóng lon của Dairygoat.

Đối tượng tham gia: Các Khách hàng tiêu dùng và các Điểm bán hàng trên toàn Quốc.

Hình thức áp dụng: Chương trình áp dụng trên tất cả các Kênh.

Các Quý khách hàng sử dụng sản phẩm khi mang nắp lon (nắp giật bằng thiếc) đã sử dụng có gắn tem lĩnh thưởng đến Shop bất kỳ của Dairygoat sẽ được lĩnh thưởng: 15.000đ/1nắp lon 900g, 10.000đ/1 nắp lon 400g.

Các Chủ điểm bán hàng thu nhận lại nắp lon có gắn tem khuyến mại của khách tiêu dùng sản phẩm giao lại cho các NVBH chuyển Phòng Marketing xét thưởng.

Hình thức thanh toán:

Các Chủ điểm bán hỗ trợ thanh toán ngay cho khách hàng đến đổi nắp lĩnh thưởng.

Điều kiện thanh toán:

Khách hàng sẽ được lĩnh thưởng với điều kiện nắp lon (nắp giật bằng thiếc) không bị nát, rách và ghi đầy đủ, chính xác thông tin trên tem lĩnh thưởng.