Những quy tắc vàng của Glenn Doman khi dạy trẻ

Phương pháp giáo dục từ 0 – 1 tuổi
Tháng Một 13, 2014
Dạy trẻ sớm và học sớm khác nhau như thế nào?
Tháng Một 13, 2014

Các cha mẹ lưu ý trước khi dạy bé , đây là những quy tắc cực kỳ quan trọng để bắt đầu quá trình dạy bé yêu. Để thành công trong quá trình dạy bé theo phương pháp glenn doman  Cha mẹ hãy làm đúng theo những quy tắc sau để dạy bé một cách hiệu quả nhất

 

 

 

 

 

 

1- Bắt đầu càng sớm càng tốt 

2- Duy trì sự thích thú trong tất cả thời gian học

3- Tôn trọng và tin tưởng lẫn trẻ

4- Chỉ dạy khi bạn và trẻ cảm thấy thích thú

5- Tạo ra môi trường học tốt

6- Dừng trước khi trẻ muốn dừng

7- Giới thiệu học liệu glenn doman mới thường xuyên

8- Gọn gàng và nhất quán

9- Không được kiểm tra trẻ

10- Chuẩn bị học liệu cẩn thận và đầy đủ

11- Nhớ luật thất bại- an toàn: Nếu bạn và con đều không có một khoảng thời gian tuyệt vời thì  hãy dừng lại . Nếu tiếp tục thì bạn sẽ làm sai.